← Back

Kathgodam Train Station

  • Code KGM
  • State Uttarakhand

 

Train name (no.) passing via
Kathgodam
Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Anvt Gkp Special (05038) 00:00 14:10 850 min NNYNYNY
Kgm Anvt Shatabdi (12039) Starts 15:35 YYYNYYY
Anvt Kgm Shatabdi (12040) 11:40 Ends YYYNYYY
Cnb Garib Rath (12210) Starts 18:30 YNNNNNN
Kgm Ddn Express (14119) Starts 19:45 YYYYYYY
Ddn Kgm Express (14120) 07:10 Ends YYYYYYY
Kgm Garib Rath (12209) 15:05 Ends NYNNNNN
Bagh Express (13019) 09:30 Ends YYYYYYY
Bagh Express (13020) Starts 21:55 YYYYYYY
Jammu Garib Rat (12207) Starts 18:30 NYNNNNN
Utr Samprk K Express (15035) 22:40 00:00 80 min YYYYYYY
Utr Samprk K Express (15036) Starts 08:50 YYYYYYY
Kgm Garib Rath (12208) 14:35 Ends NNNNNNY
Ranikhet Express (15014) Starts 20:40 YYYYYYY
Ranikhet Express (15013) 05:05 00:00 1135 min YYYYYYY
Ljn Kgm Express (15043) 08:00 Ends NNYYNNY
Kgm Ljn Express (15044) Starts 10:50 YNNYYNN