← Back

Pilkhua Train Station

  • Code PKW
  • State Uttar Pradesh

 

Train name (no.) passing via
Pilkhua
Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Dli Hw Special (04057) 22:45 22:47 2 min YYYYYYY
Abadh Assam Express (15609) 13:35 13:36 1 min YYYYYYY
Mussoorie Express (14041) 23:28 23:30 2 min YYYYYYY
Mussoorie Express (14042) 06:11 06:13 2 min YYYYYYY
Mussoorie Express (24042) 06:11 06:13 2 min YYYYYYY
Bareilly Dli Express (14555) 19:36 19:38 2 min YYYYYYY
Spc Delhi Passenger (54075) 01:45 01:47 2 min YYYYYYY
Sultanpur Express (14014) 17:29 17:31 2 min YNNNNYN
Bareilly Express (14556) 07:26 07:28 2 min YYYYYYY
Sln Dli Express (14013) 03:06 03:08 2 min NYNNNNY
Garhwal Express (14043) 20:36 20:38 2 min YYYYYYY
Garhwal Express (14044) 08:35 08:37 2 min YYYYYYY
Sadbhavna Express (14018) 17:29 17:31 2 min NNYNNNN
Sadhbhawna Express (14008) 17:29 17:31 2 min NYNYNNN
Sadhbhawna Express (14016) 17:29 17:31 2 min NNNNYNY
Sadbhawna Express (14007) 03:07 03:08 1 min NNYNYNN
Sadbhawana Express (14015) 03:07 03:08 1 min YNYNNNN
Sadbhavna Express (14017) 03:07 03:08 1 min NNNYNNN
Be Dli Psngr (54077) 01:45 01:47 2 min YYYYYYY
Dli Be Passengr (54078) 01:21 01:23 2 min YYYYYYY
Avadh Assam Express (15910) 09:11 09:13 2 min YYYYYYY
Intercity Express (14315) 08:30 08:32 2 min YYYYYYY
Ala Hazrat Express (14312) 16:02 16:04 2 min NYNYNNY
Bareilly Express (14322) 16:02 16:04 2 min YNYNYYN
Satyagrah Express (15274) 18:33 18:35 2 min YYYYYYY
Ala Hazrat Express (14311) 09:59 10:01 2 min NNNYYNY
Sitapurcity Passenger (54076) 01:21 01:23 2 min YYYYYYY
Intercity Express (14316) 17:50 17:52 2 min YYYYYYY
K V Express (14257) 04:32 04:34 2 min YYYYYYY
Satyagrah Express (15273) 07:33 07:35 2 min YYYYYYY
Be Bhuj Express (14321) 09:59 10:01 2 min YYYNNYN
Kashi V Express (14258) 12:44 12:46 2 min YYYYYYY
Abadh Assam Express (15909) 13:32 13:33 1 min YYYYYYY