← Back

Raja Ka Sahaspr Train Station

  • Code RJK
  • State Uttar Pradesh

 

Train name (no.) passing via
Raja Ka Sahaspr
Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Bareilly Dli Express (14555) 16:40 16:42 2 min YYYYYYY
Bareilly Express (14556) 10:37 10:39 2 min YYYYYYY
Sangam Express (14163) 06:10 06:12 2 min YYYYYYY
Link Express (14114) 19:12 19:14 2 min YYYYYYY
Be Dli Psngr (54077) 21:29 21:31 2 min YYYYYYY
Dli Be Passengr (54078) 05:40 05:42 2 min YYYYYYY
Amritsar Express (13049) 22:07 22:09 2 min YYYYYYY
Asr Hwh Express (13050) 04:48 04:50 2 min YYYYYYY