← Back

Shribdrya Lathi Train Station

  • Code SBLT

 

Train name (no.) passing via
Shribdrya Lathi
Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Bkn Jsm Express (14702) 04:00 04:02 2 min YYYYYYY
Lgh Jsm Express (14704) 11:34 11:36 2 min YYYYYYY
Jsm Lgh Express (14703) 11:55 11:57 2 min YYYYYYY
Ju Jsmspl (04801) 20:41 20:43 2 min NNYNNNN
Jsm Ju Special (04802) 01:31 01:33 2 min NNYNNNN
Bdts Jsm Express (09063) 10:20 10:30 10 min NNNNYNN
Bdts Jsm Express (19063) 11:01 11:03 2 min NNNNYNN
Jsm Bdts Express (19064) 20:03 20:05 2 min NNNNNYN
Sdah Ju Premiu (04822) 01:15 01:17 2 min NYNNNNN
Bkn Jsm Express (22480) 02:59 03:01 2 min YYYYYYY
Ju Jsm Express (14810) 04:07 04:09 2 min YYYYYYY
Jsm Ju Express (14809) 06:58 07:00 2 min YYYYYYY
Jsm Bdts Superfast (22932) 20:03 20:05 2 min NNNNNYN
Jsm Bkn Express (22479) 00:13 00:15 2 min YYYYYYY
Bdts Jsm Express (22931) 11:01 11:03 2 min NNNNYNN
Ranikhet Express (15014) 21:38 21:39 1 min YYYYYYY
Ranikhet Express (15013) 02:13 02:14 1 min YYYYYYY
Corbet Prk Link (25014) 21:38 21:39 1 min YYYYYYY
Dli Jsm Express (14659) 09:42 09:44 2 min YYYYYYY
Jsm Dli Express (14660) 17:43 17:45 2 min YYYYYYY